Terug naar Onderwijs

Promovendi

Henny en Trudi Lamers, samen met promotor Kees de Jager, temidden van 7 van zijn 15 promovendi, tijdens de afscheids conferentie in Lunteren van 28 mei tot 1 juni 2006.
Van links naar rechts: Remco Scheepmaker, Nate Bastian, Mark Gieles, Rens Waters, Kees de Jager, Henny Lamers, Trudi Lamers, Alex de Koter, Willem-Jan de Wit en Jorick Vink.

Promovendi en titels van hun proefschrift

A: Studies van Sterwinden en Massaverlies

Huib Henrichs : 1982, Maasive stars and X-ray pulsars

Rens Waters : 1986, Dusty disks around young stars

Norman Trams: 1991, Optically bright AGB stars

Lex Kaper (co-promotor): 1993, Wind variability in early type stars

Alex de Koter: 1993, Studies of the variability of Luminous Blue Variables

Lucky Achmad: 1997, Mass loss and winds from A, F, G supergiants

Eric Bakker: 1999, Multiwavelength studies of selected post-AGB stars

Robert Voors: 1999, Infrared spectroscopy of stars with ISO

Jorick Vink: 2000, Radiation driven wind models of massive stars

Jeroen van Gent: 2000, The Baldwin effect in Wolf-Rayet stars

Willem-Jan de Wit: 2005, Pre-main sequence stars in the Large Magellanic Cloud

 

B: Studies van sterhopen

Nate Bastian: 2005, Studies on the formation, evolution and destruction of massive star clusters

Mark Gieles: 2006, Star clusters

Remco Scheepmaker: 2009, Star clusters in the Whirlpool Galaxy

Diederik Kruijssen: 2011, Formation and evolution of star clusters and their host galaxies

Print Friendly, PDF & Email