Terug naar AstroBoekjes

De mens tussen de sterren: wij zijn gemaakt van sterrenstof

Weinig mensen realiseren zich dat wij en al het andere leven op aarde opgebouwd zijn uit materiaal dat ooit gevormd is in het centrum van sterren. Als er niet zoveel generaties sterren waren geweest voordat de zon en de aarde ontstonden, dan was er op aarde nu geen zuurstof, koolstof, kalk en al die andere elementen die nodig zijn voor het leven. En dus zou er geen leven
mogelijk zijn op aarde.

Dit boekje is de samenvatting van de tekst van mijn voordrachten over dit onderwerp. Ik leg aan de hand van prachtige foto’s uit wat sterren zijn, hoe ze geboren worden uit reusachtige gaswolken die in de ruimte zweven, hoe ze leven, en hoe ze aan hun eind komen. Daarbij komt ook het leven en de toekomst van de zon ter sprake, en wat er dan gebeurt met de aarde. Ik leg ook uit hoe en waar de elementen, die nodig zijn voor het leven op aarde, werden gevormd, hoe die stoffen vrij komen als de sterren aan het eind van hun leven ontploffen en hoe het leven op aarde daarvan een gevolg is.

AstroBoekjes:  deel 1                                      ISBN 978-90-812797-1-0                                (24e druk sinds 2006)

Print Friendly, PDF & Email